Meie tegevusvaldkondadeks on:
teede, platside ja välisvõrkude ehitus ning suuremahulised mulla ja kaevetööd!

Teenused

Materjali müük ja vedu

Masinate rent koos juhiga

Treilerveod

Kontaktisik: Urmas Roosarüütel

Info telefonil: 51 54 568


Teede ja platside ehitus

Suuremahulised mulla- ja kaevetööd 

Haljastus- ja heakorratööd 

Tänavakivide ja äärekivide paigaldus 

Kontaktisik: Arvi Kasvandik

Info telefonil: 53 226 516


Pinnase kandevõime mõõtmine

Töö 75 eurot/h objektil

Sõit 0,55 senti/km

Tellimine 1 päev ette

Kontaktisik: Arvi Kasvandik

Info telefonil: 53 226 516


Maaparandustööd 

Kontaktisik: Lauri Roosiorg

Info telefonil: 51 18 174


Lumetõrjetööd

Kontaktisik: Kalle  Mölder

Info telefonil: 51 27 147